Czy społeczeństwo powinno przejmować się, że jest grupa, która ma „za dużo”? Dane z raportu Credit Suisse pokazują, że lepiej, gdy państwo nie zwalcza bogatych. Problem w tym, żeby było ich odpowiednio wielu – nie za dużo, ale i nie za mało.  

 

Kolejne posądzenie o plagiat, ale reakcja już inna. Lidl najwyraźniej wolał nie brnąć w konflikt i nie ryzykować strat wizerunkowych. Na półkach dyskontów tej sieci nie ma już wody o nazwie Saguaro Muszyńskie.  

 
Beneficjenci byli dobrze przygotowani. Wiedzieli, Fot. Bartomiej Magierowski/Eastnews

Beneficjenci byli dobrze przygotowani. Wiedzieli, e walka o pienidze bdzie bardzo zaarta

Stao si zgodnie z przewidywaniami. Zaledwie dwa dni stycznia wystarczyy, by rozdysponowa ostatni pul 380 mln z midzy beneficjentw programu Mieszkanie dla Modych. Na pienidze „zaapao” si jeszcze niecae 13 tys. szczliwcw. Tym samym program MDM, ktry funkcjonowa cztery lata, przeszed ostatecznie do historii.

Wystarczyo tylko kilka dni, by ostatnia transza rodkw rozesza si wrd wnioskujcych. Beneficjenci byli dobrze przygotowani. Wszystkie moliwe formalnoci zaatwiali wczeniej, zdajc sobie spraw, e na finiszu walka o pienidze bdzie bardzo zaarta i wzorem wczeniejszych lat rozejd si one jeszcze w styczniu. I rzeczywicie – tak si stao. rodki zostay zarezerwowane w cigu kilku dni, tym samym oficjalnie koczc epok MDM na polskim rynku nieruchomoci. Trwaa ona cztery lata i dziao si naprawd sporo. W zalenoci od popularnoci MDM wpywa na ceny i polityk sprzedaow na lokalnych rynkach, nie da si te zaprzeczy temu, e – przynajmniej w pocztkowym okresie – by jednym z motorw napdowych obecnej koniunktury na rynku nieruchomoci.

Czy program si sprawdzi, czy zda egzamin? Zanim odpowiemy na to pytanie, przywoajmy liczby. Od pocztku funkcjonowania MDM, na dopaty do wkadw wasnych beneficjentw wydano blisko 3 miliardy zotych. Z tej formy pomocy skorzystao okoo 110 tys. uczestnikw.

Mieszkanie dla Modych. Koniec rzdowych dopat do mieszka

MDM w zaoeniu mia uatwi zakup mieszkania osobom finansujcym transakcj kredytem. W szczeglnoci nacisk pooony by na osoby z gorsz zdolnoci kredytow oraz osoby z dziemi. Wan cezur w historii MDM stanowia jesie 2015 roku, kiedy to zacza obowizywa nowelizacja ustawy o tej formie pomocy. Dopuszczaa ona do dopat take nieruchomoci z rynku wtrnego oraz agodzia niektre przepisy (m.in. zniesiono limit wieku i wymg nieposiadania wczeniej mieszkania dla rodzin z trjk dzieci). W efekcie popularno MDM gwatownie wzrosa, co naoyo si na generalnie rosnc koniunktur na rynku mieszkaniowym.

Czy cele stojce przed programem udao si zrealizowa? Wydaje si, e nie do koca. Wanym zaoeniem programu byo wsparcie rodzin i beneficjentw z dziemi, jednak rodki szy w ogromnej wikszoci do tzw. singli. Mimo wzrostu dopat wraz z liczb dzieci beneficjenta (singiel oraz maestwo bezdzietne moli liczy na 10 proc. dopat do kosztw nabycia 50 mkw. mieszkania, rodzina z jednym dzieckiem – 15 proc., z dwjk dzieci – 20 proc, z trjk i wicej – 30 proc.), do koca 2017 roku na blisko 100 tysicy umw, tylko niecae 30 tys. dotyczyo beneficjentw z przynajmniej jednym dzieckiem. Tak wic ogromna wikszo pienidzy trafiaa do osb yjcych samotnie lub w zwizku bezdzietnym – a wic jako wsparcie zakupu mieszkania na tzw. start. MDM nie przeoy si te na wzrost budownictwa jednorodzinnego. Zaledwie nieco ponad 4600 wnioskw z caociowej liczby blisko 100 tysicy, zoonych do koca 2017 dotyczyo zakupu/budowy domu.

Tak wic „typowym” beneficjentem Mieszkania dla Modych by tzw. singiel, ktry kupowa swoje pierwsze mieszkanie. Mona wic zaoy, e „cele spoeczne” programu w duym stopniu nie zostay zrealizowane.

Co z wpywem MDM na rynek mieszkaniowy i ceny? Tu wtpliwoci jeszcze w trakcie trwania programu byo znacznie wicej, a dotyczyy one samej konstrukcji MDM. Wg wielu ekspertw, dziki systemowi dopat do wkadu wasnego program de facto wspiera akcj kredytow bankw, a dziki systemowi limitw cen mieszka, ktre mogyby by objte dofinansowaniem, pozwala utrzymywa sztuczne stawki na lokalnych rynkach.

Sama kwestia ustalania owych limitw, opartych o wskanik kosztw odtworzenia 1 mkw. mieszkania, budzia wielkie wtpliwoci ze wzgldu na drastyczne rnice w wysokoci cen mieszka objtych programem na poszczeglnych rynkach, mimo podobnej ich wielkoci, zblionych cen rynkowych nieruchomoci oraz zblionych kosztw budowy. W efekcie w miastach takich jak Pozna, Wrocaw, czy Krakw, ktre s generalnie podobnymi do siebie rynkami mieszkaniowymi limity MDM byy drastycznie rne. Co prawda, na pniejszym etapie funkcjonowania programu starano si jako rozwiza ten problem, ale nie udao si tego dokona i spore rnice pozostay do koca. Przykadowo – wg NBP (dane za III kw. 2017) ceny transakcyjne mieszka nowych we Wrocawiu i Poznaniu s zblione i wynosz okoo 6400 z/mkw. Limity cenowe MDM z IV kw. 2017, a wic z kocwki funkcjonowania programu, byy jednak wiksze w Poznaniu, gdzie z dopat mona byo kupi nowe mieszkanie w cenie do 5700 z/mkw. We Wrocawiu byo to o okoo 350 z/mkw. mniej.

Funkcjonowanie MDM opartego o limity cen, przekadao si na lokalne stawki. Wg ekspertw (m.in. REAS) tam, gdzie limity byy wysokie w stosunku do lokalnych rednich cenowych, tam te oglny poziom cen rs. Deweloperzy mogli wic sztucznie zawya stawki i tak majc zagwarantowan dobr sprzeda, dziki wsparciu pastwowemu Co ciekawe – najwiksz popularnoci MDM cieszy si wanie na tych rynkach, gdzie limity byy wysokie wzgldem lokalnych rednich cen, co oznaczao, e z dopat mona byo kupi mieszkanie, w normalnej, redniej (a czasem i wyszej) cenie dla lokalnego rynku. W gr wchodziy nieruchomoci w dobrych lokalizacjach, co napdzao klientw, ale te rodzio pytanie o zasadno takiego wsparcia. Skoro beneficjent wybiera nieruchomo wcale nie tani, jak na lokalne warunki, to znaczyo, e i bez wsparcia ze strony pastwa poradziby sobie na rynku mieszkaniowym i e ma wystarczajc zdolno kredytow, by uzyska finansowanie zakupu z banku.

Na plus dla MDM na pewno natomiast naley zaliczy rozszerzenie programu o mieszkaniowy rynek wtrny, dziki czemu z dopat mogli skorzysta take mieszkacy maych miasteczek, gdzie buduje si bardzo mao, albo zgoa nic. Niestety – tym razem ustawodawca nie okaza si jednak tak hojny, jak przy transakcjach z mieszkaniami nowymi. Zasady wyliczania limitw cen dla mieszka objtych MDM na rynku wtrnym byy mniej korzystne ni tych nowych. W efekcie w duych miastach, takich jak Wrocaw, Warszawa, czy Krakw do dopat kwalifikowaa si znikoma cz oferty z segmentu lokali uywanych – nie przekraczajca kilku, gra kilkunastu procent.

Oglne podsumowanie MDM nie wypada wic zbyt korzystnie, mimo duej liczby beneficjentw. Program mia wtpliwy wpyw na rynek i nie speni celw spoecznych. Teraz jednak pozostaje pytanie – co dalej? Wyglda na to, e przez najblisze lata Polacy zostan bez wsparcia na rynku mieszkaniowym. Co prawda jest Mieszkanie Plus, oparte na zupenie innych zaoeniach – stawiajce na tanie lokale pod wynajem i system oszczdzania na cele mieszkaniowe. Zanim zacznie jednak ono na dobre i w duej skali funkcjonowa, minie przynajmniej kilka lat. Przez ten czas osoby chcce kupi „wasne M” bd musiay radzi sobie na wasn rk.

Polub money.pl na Facebook:

rodziny, mdm, mieszkanie dla modych
Ceny Fot. Grzegorz Skowronek/Agencja Gazeta

Ceny ywnoci rosn w bardzo szybkim tempie

Minister Rafalska z triumfem ogasza, e waloryzacja emerytur bdzie „najwysza w cigu ostatnich piciu lat” i moe wynie nawet 2,9 proc. Czy emeryci naprawd maj si czym cieszy w sytuacji, gdy w cigu ostatniego roku ywno podroaa dwa razy bardziej? W najlepszym przypadku w kieszeni bd mie realnie tyle samo, co dotychczas.

Zapowiedziany przez resort Elbiety Rafalskiej wskanik waloryzacji oznacza, e przecitna emerytura bdzie wysza o niecae 60 z miesicznie. To wzrost, ale tylko nominalny, poniewa to ju nie s te same zote, co rok temu.

Po kilkudziesiciu miesicach stagnacji, a nawet spadku cen, w zeszym roku nastpi nagy nawrt inflacji. Wprawdzie wskanik ten w ujciu caorocznym skoczy tylko do 2 proc., ale to nie oznacza, e wszystkie ceny wzrosy w rwnie umiarkowany sposb.

Reforma emerytalna. Rafalska: Przywrcenie wieku emerytalnego staje si faktem

Dla wielu, gwnie uboszych osb, szokiem okaza si gwatowny wzrost cen wielu podstawowych artykuw spoywczych. Maso podroao a o 35 proc., jaja o jedn czwart, a owoce rednio o jedn dziesit. Wysze ni wskanik inflacji okazay si take podwyki cen drobiu, warzyw i pieczywa.

redni wskanik wzrostu cen ywnoci wynis 5,8 proc. To dokadnie dwa razy wicej, ni wynosi maksymalny wskanik waloryzacji emerytur, jaka ma nastpi w marcu. Wysze ceny oznaczaj, e realna sia nabywcza emerytw bdzie nisza.

Chwalenie si wysokoci waloryzacji jest manipulowaniem ludmi. Waloryzacja ma na celu utrzymanie wysokoci emerytur na realnie co najmniej tym samym poziomie. Pani minister po prostu chwali si wysok inflacj (w porwnaniu do wczeniejszych lat).https://t.co/Nb0M7cSHSL

— StowLibertariaskie (@StowLibertarian) 19 stycznia 2018

Trudno zreszt przedstawia wysoki wskanik waloryzacji emerytur jako sukces w sytuacji, gdy jest to gwnie efekt wzrostu inflacji. Waloryzacja jest jedynie ustawowym narzdziem, ktre ma zapobiega spadkowi realnej wartoci wypacanych wiadcze.

Takiego mechanizmu nie przewidziano w przypadku sztandarowego programu rzdu PiS, czyli wiadczenia 500+. Efekt jest taki, e gdyby uwzgldni wskanik inflacji, realna warto tego wiadczenia wynosi ju tylko 483 z. Innymi sowy, obecnie za 500 z mona kupi tyle samo, co za 483 z w momencie uruchamiania tego programu.

Warto jeszcze zwrci uwag, e o ile inflacja rednioroczna wyniosa w 2017 r. 2 proc., wzrost cen w cigu roku przyspiesza, by w ostatnim kwartale wynie 2,5 proc. Co bdzie dalej? Prognoza makroekonomiczna NBP mwi o 2,3 proc. inflacji redniorocznej w 2018 r. Podobnie przewiduje wikszo analitykw.

Kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosFot. JACK GUEZ

Kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosa ponad trzykrotnie od pocztku zeszego roku. To naturalne, e zainteresowali si nimi cyberprzestpcy

Wedug bada przeprowadzonych przez University of Cambridge, kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosa ponad trzykrotnie od pocztku zeszego roku i raczej na tym si nie skoczy. Coraz wicej osb zdaje sobie spraw, e inwestycja w kryptowaluty moe by bardzo opacalna. Z kolei tam, gdzie pojawia si zysk, pojawiaj si te ataki cyberprzestpcw.

Analitycy z laboratorium FortiGuard Labs firmy Fortinet odkryli nowe, ale podobne do znanych ju wczeniej, zoliwe oprogramowanie atakujce rynek kryptowalut. Odpowiedzialna za jego powstanie jest grupa przestpcza, ktra stoi za ransomware VenusLocker.

Przestpcy zmienili swj sposb dziaania i zwrcili uwag na Monero, kryptowalut open-source utworzon w kwietniu 2014 r., ktra obecnie kosztuje okoo 400 USD.

Jak dziaa Monero miner?

Zoliwe oprogramowanie ma na celu wykopywanie kryptowaluty na rzecz przestpcw z komputera ofiary. Wyglda to tak: ofiara otrzymuje mail, ktry w rzeczywistoci jest phishingiem. Nadawc moe byc dowolna firma, ktra np. informuje,e dane odbiorcy zostay ujawnione w wyniku wamania do witryny. Odbiorca jest proszony o otwarcie zainfekowanego zacznika, ktry ma zawiera wicej szczegw i instrukcj dziaania.

Po zaadowaniu szkodliwego oprogramowania uruchamiany jest plik binarny narzdzia Monmer CPU XMRig v2.4.2. Aby ukry t operacj, malware podszywa si pod plik wuapp.exe, ktry uruchamiany jest wczeniej, co pozwala unikn podejrze.

Co ciekawe, ten sam schemat zosta uyty w przeszoci przez ransomware VenusLocker. – Aby to potwierdzi, analitycy FortiGuard Labs przyjrzeli si metadanym plikw skrtw i znaleli bezporedni zwizek z oprogramowaniem ransomware. Oprcz cieek docelowych pliki skrtw uywane w ransomware VenusLocker s praktycznie identyczne z uywanymi w tej kampanii – wyjania Robert Dbrowski, szef zespou inynierw Fortinet.

Zobacz te:

Wystarczyo jedno zdanie i przyszo polskiej kryptowaluty wisi na wosku

Dlaczego przestpcy wybrali Monero?

Dlaczego cyberprzestpcy nie skupiaj si na Bitcoinie tylko na wycenianym o wiele niej Monero? Istniej dwa gwne powody.

Po pierwsze: algorytm wydobywania Monero jest przeznaczony dla zwykych komputerw, w przeciwiestwie do Bitcoina, ktry wymaga specjalistycznego sprztu, takiego jak ukady scalone specyficzne dla aplikacji (ASIC) lub wysokiej klasy procesory graficzne. Zatem przestpcy wybieraj t kryptowalut, ktra pozwala im na przeprowadzanie szerzej zakrojonych kampanii.

Drugim powodem jest obietnica anonimowoci transakcji Monero, ktre uywa tak zwanych „adresw stealthowych” wraz z „mieszaniem transakcji”, co sprawia, e szczegowa przejrzysto nie istnieje.

Moemy si tylko domyla, czy zmiana zainteresowa z ransomware na wykopywanie kryptowalut jest pocztkiem nowego trendu na nadchodzcy rok. Prawdopodobnym powodem takiego „przebranowienia” grup przestpczych jest znaczcy wysiek, jaki brana cyberbezpieczestwa wkada w walk z atakami ransomware. Z tego powodu wymuszenie okupu nie jest ju tak atwe, jak w przeszoci.

Polub money.pl na Facebook:

bitcoin

To pierwsza od lat upado farmy wiatrowej w Polsce. Jej wacicielem by londyski fundusz inwestycyjny. Wiatraki za uamek wartoci przejmuje notowana na warszawskiej giedzie Polenergia. To spka naleca do Kulczyk Investments SA.

Zlokalizowana midzy Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem farma wiatrowa Krzcin o mocy 6 MW powstaa w 2010 roku za blisko 37 mln z. Od hiszpaskiej Eolii rok pniej przej j brytyjski fundusz inwestycyjny Impax. Kredyt na inwestycj w wysokoci ponad 24 mln z da Raiffeisen Bank Polska.

W latach 2011-2015 farma osigaa rednie przychody na poziomie 4,3 mln z rocznie. Po poowie ze sprzeday energii elektrycznej i zielonych certyfikatw. W tym czasie jej straty netto wynosiy redniorocznie 1,7 mln z – tyle, ile amortyzacja. To oznacza, e inwestycja nie generowaa waciwie gotwki. Spka-matka zarabiaa jednak niewielkie pienidze na odsetkach od kredytu udzielonego na 5% – wedug szacunkw WysokieNapieice.pl mogo to by na czysto jakie 300 tys. z rocznie.

To musiao przela czar goryczy u notowanego na londyskiej giedzie Impaxa, ale te finansujcego inwestycj Raiffeisena.

– Fundusz stwierdzi, e wycofuje si z inwestowania w Polsce w energetyk wiatrow – mwi w rozmowie z MarketNews24 Bartomiej Derski, ekspert WysokieNapiecie.pl.

Kilka tygodni temu, 6 listopada, upado farmy wiatrowej zatwierdzi sd. Z wyroku, do ktrego dotarli dziennikarze portalu WysokieNapiecie.pl, wynika, e majtek zbankrutowanej farmy za 2,8 mln z przejmuje (przez spk zalen) Polenergia, grupa energetyczna kontrolowana przez rodzin Kulczykw. Umowa sprzeday jest warunkowa, a Polenergia moe od niej odstpi w cigu trzech miesicy od uprawomocnienia si wyroku. Na ostateczn decyzj ma wic czas do poowy lutego.

Problemy zaczy si w ubiegym roku. W padzierniku 2016 roku umow na zakup zielonych certyfikatw wypowiedziaa poznaska Enea. To oznaczao dla wytwrcw ekoenergii spadek przychodw ze sprzeday zielonych certyfikatw o blisko 3/4. W efekcie czne przychody farmy mog spa w tym roku nawet do 2,5 mln z.

Na sytuacj farmy niekorzystnie wpyna take, uchwalona w poowie 2016 roku, tzw. ustawa antywiatrakowa. Skutkiem niejasnych przepisw jest podniesienie opodatkowania wiatrakw. Chocia przepisy s interpretowane przez gminy w rny sposb, to wjt Krzcina w lutym i marcu tego roku wyda dwie niekorzystne dla wiatrakowcw interpretacje. Skutkiem mog by koszty wysze o ok. 150 tys. z rocznie (podatek obciy przy okazji take ssiedni farm wiatrow Innogy. cznie Krzcin chce w tym roku zebra od wiatrakowcw o 770 tys. z, czyli 1/3, wicej).

W dodatku, zgodnie z niedawnymi zmianami ustawy o odnawialnych rdach energii, od 1 stycznia waciciele wiatrakw nie bd mogli take sprzedawa energii po rednich cenach z caego rynku (o ok. 15 z/MWh wyszych, ni te, ktre mog uzyska same wiatraki, produkujce w duej mierze w nocy), co wedug naszych wylicze moe oznacza spadek przychodw o kolejne 100 tys. z.

W poowie tego roku Sejm uchwali kolejn niekorzystn dla inwestorw zmian. Przyjta w byskawicznym tempie bez konsultacji spoecznych, a nawet udziau strony spoecznej na sali, tzw. Lex Energa obniya opat zastpcz, czyli maksymalny poziom, do jakiego moe doj rynkowa cena zielonych certyfikatw. W efekcie zmiany cen certyfikatw, nie bdzie si moga zbyt szybko podnie z dzisiejszego dna, nawet gdy „zielonej” energii zacznie na rynku brakowa.

Warunkiem notyfikacji nowego systemu wsparcia aukcyjnego przez KomisjFot. Oregon Department of Transportation , Flickr (CC BY 2.0)

Warunkiem notyfikacji nowego systemu wsparcia aukcyjnego przez Komisj Europejsk jest to, e Polska przynajmniej zakontraktuje odpowiedni wielko produkcji energii elektrycznej ze rde OZE do 2020 r.

Polska najprawdopodobniej nie osignie celw OZE do 2020 roku w sektorze ciepownictwa i transportowym. Nie jest w tej sprawie osamotniona, przed podobnym problemem stoj rwnie inne kraje czonkowskie, w tym Niemcy. W zwizku z tym, Komisja Europejska zgodzia si na pewne ustpstwa. Nie dotycz one jednak sektora elektroenergetycznego.

Z powodu dugiej notyfikacji nowego systemu wsparcia, w 2016 i 2017 roku wzrost produkcji energii elektrycznej ze rde OZE zwolni. W zalenoci od wietrznoci i poziomu odpadw, udzia OZE w finalnym zuyciu energii elektrycznej brutto wynosi obecnie ok. 22,5 – 23,0 TWh rocznie. Wzrost produkcji w farmach wiatrowych i elektrowniach wodnych w 2016 roku zosta skompensowany dalszym spadkiem produkcji energii elektrycznej ze staej biomasy. Obecny poziom produkcji energii elektrycznej z jej wykorzystania wynosi okoo 6 TWh rocznie. Zgodnie z Krajowym Planem Dziaa, cel OZE w sektorze elektroenergetycznym wynosi 19,13% finalnego zuycia brutto – z uwzgldnieniem wasnego zuycia elektrowni i stratami przesyowymi.

Ogniwa fotowoltaiczne z polskim grafenem wyprodukuj do 50 proc. wicej energii elektrycznej

Przy oczekiwanym poziomie finalnego zuycia brutto w 2020 roku w wysokoci ok. 169,5 – 170,0 TWh, produkcja energii elektrycznej z OZE (kontraktowana) powinna wynosi ok. 33,1 – 33,3 TWh. Aby osign cel OZE w sektorze elektroenergetycznym, system wsparcia OZE powinien kontraktowa do 2020 roku ponad 10 TWh zwikszonej rocznej produkcji. W aukcjach testowych w 2016 i 2017 roku udao si zakontraktowa ok. 0,3 – 0,4 TWh rocznej produkcji. Wpyw tych aukcji na cel OZE jest marginalny.

Aukcje dla istniejcych instalacji

Ministerstwo Energii oczekuje, e zmiany mechanizmu wsparcia tj. odejcie od wsparcia zielonymi certyfikatami i przejcie do systemu aukcyjnego, doprowadz do zwikszonej produkcji energii elektrycznej z instalacji dedykowanego spalania i wspspalania biomasy.

Obecnie funkcjonujcy system wsparcia nie wystarczy, eby pokry koszty operacyjne wszystkich instalacji. Ponadto, obowizkowe mieszanie biomasy rolniczej „agro” zawierajcych wysok ilo chemikaliw z biomas len prowadzi do przyspieszonej utylizacji kotw. Z tego powodu Ministerstwo Energii moe chcie redukowa ilo tzw. biomasy „agro” w paliwie np. do poziomu 10%, ktry jest mniej szkodliwy dla istniejcych instalacji. Z takiej zmiany skorzystaj gwnie Lasy Pastwowe, najwikszy producent biomasy lenej w kraju. Zreszt rynek biomasy „agro” do celw energetycznych zaama si kilka lat temu i odbudowa tego rynku zajmuje kilka lat. Jednak zwikszony popyt na biomas len ma swoje minusy – wzrost cen jest nieunikniony.

Stawia to inwestorw w bardzo trudnej sytuacji. Musz oni kalkulowa oferowan przez siebie sztywn cen aukcyjn w momencie oczekiwanego wzrostu ceny paliwa – podobna sytuacja miaa miejsce w Austrii. Majc na wzgldzie realia podejmowania decyzji inwestycyjnych i ewentualnego zaangaowania zewntrznego finansowania, prawdopodobnie tylko najsilniejsi inwestorzy podejm ryzyko przejcia do systemu aukcyjnego ze swoj instalacj. Mniejsi inwestorzy bd mie kopot z przejciem do systemu aukcyjnego, a oczekiwany wzrost produkcji z istniejcych instalacji nie bdzie tak wyrany jak oczekuje ME. Dlatego jest mao prawdopodobne, e roczny wolumen produkcji energii elektrycznej ze staej biomasy przekroczy poziom 8 TWh. Najbardziej prawdopodobne jest zahamowanie produkcji na poziomie 7 TWh, a wic poziomie z 2016 r.

Aukcje dla nowych instalacji

Z powyszego wynika, e rzd powinien kontraktowa w aukcjach dla nowych instalacji OZE minimalnie 9 TWh rocznie, optymalnie 10 TWh. Od momentu oczekiwanego rozpoczcia aukcji w maju/czerwcu 2018 r. pozostaje krtki 2,5-letni okres na zakontraktowanie tego wolumenu. Do aukcji kwalifikuj si tylko projekty, ktre uzyskaj ostateczne pozwolenie na budow. W tej kwestii pojawia si pytanie, ile instalacji jest w stanie osign taki stan prawny, ktry pozwala na udzia w aukcji. Ponadto trzeba uwzgldni, e maksymalnie 80% spord zgoszonych projektw moe wygra w danej aukcji. Moc projektw na rynku powinna wic wystarcza, aby wyprodukowa ok. 12 TWh energii elektrycznej. Majc na uwadze ilo czasu, ktra pozostaa, eby zakontraktowa energi elektryczn z OZE, projekty powinny ju teraz osign taki stan rozwoju, ktry pozwoli na uzyskanie pozostaych praw do projektu maksymalnie do pocztku 2020 roku. Z tego powodu udzielone warunki techniczne przyczenia lub podpisane umowy o przyczenie s dobrym wskanikiem, jaka moc jest obecnie do dyspozycji, eby mc kontraktowa dan ilo energii.

Wano umw o przyczenie

Ustawa o OZE wprowadzia istotny przepis dot. wanoci umw o przyczenie. Mianowicie, umowa o przyczenie, ktra zostaa zawarta przed wejciem w ycie ustawy (w dniu 4.05.2015 r.), moe zosta wypowiedziana, o ile w cigu 48 miesicy nie dojdzie do fizycznego przyczenia budowanej instalacji tj. do dnia 4.05.2019 r. Racjonalny inwestor zakada, e umowa o przyczenie bdzie wypowiedziana przez operatora sieci. Decyzja inwestycyjna nie zostanie podjta, nawet jeeli wygra taka instalacja aukcj w poowie 2018 r. Z tego powodu Ministerstwo Energii rozwaa przeduenie okresu wanoci umw o przyczenie dla tych inwestorw, ktrzy wygraj aukcj w 2018 r. Ale istnieje ryzyko, e takie projekty nie zostan dopuszczone do aukcji w 2019 r., poniewa ustawa o OZE wymaga wanoci zezwole i umw co najmniej 6 miesicy. Obecna wersja przepisu mocno ograniczy ilo dostpnych projektw, ktre mog wygra aukcj. Umowa o przyczenie powinna zosta przeduona odpowiednio do momentu, do ktrego najpniej dana instalacja powinna produkowa energi elektryczn po raz pierwszy, tj. zgodnie z nowel ustaw o OZE w przypadku ldowych farm wiatrowych najpniej w cigu 24 miesicy od wygranej aukcji.

Biomasa, biogaz i elektrownie wodne

Ministerstwo Energii nie ukrywa, e faworyzowane technologie to koty spalajce biomas sta, biogazownie rolne i mae elektrownie wodne. O ile koty spalajce biomas sta i biogazownie produkcj rednio ok. przez 5.000 godzin rocznie na MW, to mae elektrownie wodne produkcj rednio ok. 3.500 godzin rocznie na MW. Nowe instalacje spalajce sta biomas maj jednak jeszcze wikszy problem ni istniejce instalacje z dostaw paliwa po przewidywalnej cenie. Wynika to z faktu, e musz ponie ryzyko cenowe dla biomasy przez okres 15 lat. Ponadto, biomasa lena musi od 2021 r. spenia ostrzejsze kryteria rozporzdze unijnych LULUCF w zakresie zrwnowaonej produkcji biomasy lenej. Z tego powodu jest mao prawdopodobne, e maksymalna moc takich instalacji przekroczy 50 MW – ryzyko dostawy bdzie zbyt due. Do 4 maja 2015 r. zostay zawarte umowy o przyczenie dla dwch instalacji powyej 1 MW mocy z cakowit moc zainstalowan 57 MW, a od 4 maja 2015 r. cakowity wolumen wynosi 165 MW. Przy optymistycznym zaoeniu, e 80% tych projektw wygra aukcj, roczny wolumen kontraktowany z wikszych kotw spalajcych biomasy nie powinien przekroczy 0,9 TWh rocznie. Ponadto, do 4 maja zostay podpisane umowy o przyczenie biogazowni i maych instalacji spalajcych biomas do 1 MW z moc zainstalowan ok. 77 MW. Odpowiednio, ta liczba wynosi od 4 maja 2015 r. wynosi ok. 108 MW. Przy zaoeniu, e 80% z tych instalacji wygra aukcj, roczny wolumen produkcji kontraktowanej wynosi ok. 0,75 TWh. W przypadku maych elektrowni wodnych zostay w sumie zawarte umowy o przyczenie w wysokoci 4 MW mocy. Ich wpyw na cel OZE bdzie marginalne. W sumie potencjalnie zwikszony wolumen produkcji z istniejcych instalacji oraz tych planowanych spalajcych biomas sta, biogazowni i z maych elektrowni wodnych moe wynie ok. 2,5 – 3,0 TWh/rocznie. Do celu OZE dalej brakuje ok. 6 TWh produkcji z OZE do zakontraktowania do 2020 r.

Co z fotowoltaik i farmami wiatrowymi?O tym w dalszej czci artykuu na portalu WysokieNapiecie.pl

Mamy kopot z inwestycjami. Przede wszystkim polskich firm. Rzd przewiduje, e nakady brutto na rodki trwae zwikszyy si realnie w 2017 r. o 7,2 proc. W uzasadnieniu do tegorocznej ustawy budetowej zapisano, e bdziemy mieli wzrost o 7,6 proc. Czy to realne?

– Zmiany w przepisach s wprowadzane w tak nieprzewidywalny sposb, e przedsibiorcy wol wstrzyma si z inwestycjami – mwi w rozmowie z MarketNews24 dr Aleksander aszek, gwny ekonomista FOR. – Inwestycje s nisze ni w 2015 r., pomimo tego, e wykorzystanie mocy produkcyjnych jest rekordowo wysokie i firmy powinny inwestowa.

Po rekonstrukcji rzdu Ministerstwo Rozwoju zostao zmienione w Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W ocenie eksperta z tej zmiany nic nie wynika.

– Jeszcze jako wicepremier minister Morawiecki podkrela, e konieczny jest wzrost stopy inwestycji, ale zmiana nazwy resortu niczego nie zmienia – ocenia.

Niemcy nie nale do najbardziej namitnych narodw. Jednak to wanie Niemka zapocztkowaa niemia rewolucj seksualn w tej czci globu, to wanie w tym kraju powsta pierwszy na wiecie sex-shop i to wanie niemiecka firma, zajmujca si biznesem tylko dla dorosych, jako pierwsza wesza na gied.

Niemka, o ktrej mowa, to Beate Uhse, ktra przysza na wiat w 1919 r. w Prusach Wschodnich jako Beate Kstlin. Jej marzeniem bya kariera pilota, jednak ycie uczynio z niej jedn z najskuteczniejszych biznesmenek nad ab, ktra karier i pienidze zrobia na… seksie.

 
Odcinek miFot. shutterstock

Odcinek midzy Szemudem a Gdyni powinien zosta oddany do uytku w 2021 r.

Wybrano wykonawc ponad 20 kilometrw drogi ekspresowej S6, tak zwanej Trasy Kaszubskiej. Chodzi o odcinek midzy Szemudem a Gdyni w wojewdztwie pomorskim. Droga ma by gotowa w trzecim kwartale 2021 roku.

Najlepsz ofert na wykonanie odcinka drogi ekspresowej S6 midzy Szemudem a Gdyni zoya firma Pol-Aqua. Po decyzji wyboru jest czas na ewentualne odwoania i kontrol uprzedni w Urzdzie Zamwie Publicznych.

Gdaski oddzia GDDKiA poinformowa, e Pol-Aqua zadeklarowaa, e zaprojektuje i wykona tras za ponad 817 mln z w terminie 34 miesicy (zawiesi prace w okresie od 15 grudnia do 15 marca) i zapewni 10 lat gwarancji jakoci na elementy infrastruktury.

Na wykonanie caego zadania GDDKiA przeznaczya ponad 852 mln z.

Zobacz te: Na drogi ekspresowe poczekamy dekad? Brakuje ponad 3600 kmCzego mog si spodziewa kierowcy?

Pocztek odcinka znajduje si za wzem Szemud, a koniec odcinka znajduje si za wzem Gdynia Wielki Kack, na istniejcej Obwodnicy Trjmiasta. Odcinek drogi ekspresowej ma mie ok. 20,2 km dugoci oraz dodatkowo 2,9 km ma dugo rozbudowywanego odcinka istniejcej Obwodnicy Trjmiasta. Trasa bdzie miaa po dwa pasy ruchu w kadym kierunku i pas awaryjnego postoju, a na odcinku Chwaszczyno-Gdynia Wielki Kack oraz na odcinku Obwodnicy Trjmiasta w obrbie wza Gdynia Wielki Kack – ze wzgldu na natenia ruchu – bd po trzy pasy. Na trasie zostan wybudowane trzy wzy drogowe: „Koleczkowo”, „Chwaszczyno” zespolony z „Gdynia Dbrowa” oraz rozbudowany wze „Gdynia Wielki Kack”.

Polub money.pl na Facebook:

inwestycja, gddkia, droga, droga ekspresowa, s6
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.